Page Navigation

 • info@bestfxtools.com

Roboty Forex

 • EA ALLIGATOR

  EA ALLIGATOR

  Strategia oparta jest na wskaźniku Alligator. W skład wskaźnika wchodzą trzy linie: linia szczęki, linia zębów i linia warg. Sygnał kupna wskaźnik generuje w momencie, gdy linia zębów i linia warg znajdzie się powyżej linii szczęki, natomiast sygnał sprzedaży, gdy pozostałe linie znajdą się poniżej linie szczęki. Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. Take Profit i Stop Loss można wyłączyć ustawiając wartość 0.

 • EA BEARS

  EA BEARS

  Strategia oparta jest na wskaźniku Bears Power. Sygnał kupna pojawia się w momencie przejścia wartości wskaźnika powyżej poziomu 0, a sygnał sprzedaży w momencie przejścia poniżej poziomu 0. Poziom, na którym mają być generowane sygnały można dowolnie zmienia w parametrach strategii (TradeLevel). W momencie pojawienia się nowego sygnału, istniejące zlecenia zostają zamknięte.

 • EA CCI

  EA CCI

  Strategia oparta jest na wskaźniku Commodity Channel Index (CCI). Sygnał kupna generowany jest w momencie wejścia wskaźnika w strefę poniżej poziomu -175, sygnał sprzedaży natomiast pojawia się w strefie powyżej poziomu 175. Poziomy te można zmieniać w ustawieniach strategii (BuyLevel i SellLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. TP i SL można wyłączyć ustawiając wartość 0.

 • EA DEM

  EA DEM

  Strategia oparta jest na wskaźniku DeMarker. Sygnał kupna generowany jest w momencie wejścia wskaźnika w strefę poniżej poziomu 0.2, sygnał sprzedaży natomiast pojawia się w strefie powyżej poziomu 0.7. Poziomy te można zmieniać w ustawieniach strategii (BuyLevel i SellLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. Take Profit i Stop Loss można wyłączyć ustawiając w parametrach strategii wartość 0.

 • EA HEIKEN

  EA HEIKEN

  Strategia oparta jest na wskaźniku Heiken Ashi. Wskaźnik ten rysuje na wykresie świece, które wskazują trend wzrostowy lub spadkowy. W momencie pojawienia się świecy Heikien Ashi wzrostowej, automat otwiera pozycję kupna, natomiast w momencie pojawienia się świecy Heiken Ashi spadkowej, automat otwiera pozycję sprzedaży. W automacie można opóźnić otwieranie nowej pozycji poprzez oczekiwanie aż pojawi się kilka świec pod rząd w tym samym kolorze. Ilość świec konieczną do zmiany trendu można określi parametrem TradeStartBar. W momencie pojawienia się nowego sygnału, istniejące zlecenia zostają zamknięte.

 • EA MACD

  EA MACD

  Strategia oparta jest na wskaźniku MACD. Sygnał kupna pojawia się w momencie przejścia wskaźnika powyżej poziomu 0, a sygnał sprzedaży w momencie przejścia poniżej poziomu 0. Poziom, na którym mają być generowane sygnały można dowolnie zmienia w parametrach strategii (TradeLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. Take Profit i Stop Loss można wyłączyć ustawiając wartość 0.

 • EA SAR

  EA SAR

  Strategia oparta jest na wskaźniku Parabolic SAR. Otwarcie pozycji następuje w momencie pojawienia się sygnału kupna na wskaźniku (kropka psar poniżej świecy) lub sygnału sprzedaży (kropka psar powyżej świecy). W momencie pojawienia się nowego sygnału, istniejące zlecenia zostają zamknięte.

 • EA RSI

  EA RSI

  Strategia oparta jest na wskaźniku Relative Strength Index (RSI). Sygnał kupna generowany jest w momencie wejścia wskaźnika w strefę poniżej poziomu 30, sygnał sprzedaży natomiast pojawia się w strefie powyżej poziomu 70. Poziomy te można zmieniać w ustawieniach strategii (BuyLevel i SellLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. Take Profit i Stop Loss można wyłączyć ustawiając wartość 0.

 • EA STOCH

  EA STOCH

  Strategia oparta jest na wskazaniach oscylatora stochastycznego. Sygnał kupna generowany jest w momencie wejścia wskaźnika w strefę poniżej poziomu 10, sygnał sprzedaży natomiast pojawia się w strefie powyżej poziomu 90. Poziomy te można zmieniać w ustawieniach strategii (BuyLevel i SellLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. TP i SL można wyłączyć ustawiając wartość 0.

 • ONE CLICK CLOSE

  ONE CLICK CLOSE

  Strategia oparta jest na wskazaniach oscylatora stochastycznego. Sygnał kupna generowany jest w momencie wejścia wskaźnika w strefę poniżej poziomu 10, sygnał sprzedaży natomiast pojawia się w strefie powyżej poziomu 90. Poziomy te można zmieniać w ustawieniach strategii (BuyLevel i SellLevel). Zlecenia zamykane są w momencie pojawienia się zlecenia przeciwnego lub po osiągnięciu Take Profit. TP i SL można wyłączyć ustawiając wartość 0.